יום שישי, 27 במרץ 2015


On Mount Carmel / Esther Raab

Like watermelons in a patch rest
lights in the basin;
Between sea and sky a climbing star;
Dead ships cling
to the oil of the bay; 
And a being-effacing celestial wonder
roars in the silence on faraway peaks, 
from horizon to horizon its echo rolls, 
and my spirit — dust to its wheels,
ascend or descend? 
I have but one thing 
to cry out: 
Come, beloved, 
and frustrate infinite longing — — — 

(1928)


***

על הכרמל  / אסתר ראב

כאבטיחים במקשה ישליו
אורות בשָפל;
בין ים לשמים כוכב מטפס;
אניות מתות תצמדנה
אל שֶמן המפרץ;
ותמהון רקיע מוחק-ישות
ישאג בדממה על רכסים רחוקים, 
מאפק אל אפק יתגלגל הֵדו, 
ורוחי — אבק לגלגיליו, 
עלות או רדת?
רק עוד אחת לי
קרוא בקול: 
בואה, האהוב, 
והכזב געגועי אין-סוף — — —