יום חמישי, 10 ביולי 2014

לבּרָזאילוּ

שיר שלישי של ארנסט יאנדל, שיר דו-לשוני, או ליתר דיוק שיר טראנס-לשוני, שהוא גם מצחיק, גם מרתק לשונית, גם פותח אופקים אוטופיסטיים (רלוונטיים מאוד), וכמובן מרעיד את אמות הסיפין של מושג התרגום. 


Third poem by Ernst Jandl, a bilingual, or more precisely trans-lingual poem, which is funny, linguistically fascinating, opens up (very relevant) utopian horizons, and of course shakes the foundations of the concept of translation. 


Ernst Jandl - A dream, a ha - ein balkon (1975-6)

קליפסו / ארנסט יאנדל

עוד נוֹ ווֹזתי
בברזיל יֵט
לברזיל יֵט
אני וודלייקתי  גוֹ 

שם הוִוימן 
אָזֵרוֹת כה
אָזֵרוֹת כה דֵי
מאיפה לא
עוד נו ווזתי
בברזיל יט
לברזיל יט
לוּ יָקוֹנתי גוֹ

כמו שאַנְדַרסְטֶן
לי את הלנגויץ׳
אֵאַנדַרסטֵן 
גם לנגויץ׳ בריוֹוֹ

עוד נו ווזתי
בברזיל יט
לברזיל יט

אני וודלייקתי  גוֹ 

מתי שסֶנְדִים
מי אַקרוֹס ליָם
וואי מי נוט סֶנדִים גם

אני וודלייקתי  גוֹ

יֶס יֶס יֵסֶנדִים
מי אקרוס לים
שם יֵט עוד נו ווזתי 
מֵת לְגו לשם. 

עוד נוט ווזתי
בברזיל יט
יֶס לברזיל יט

אני וודלייקתי  גוֹ 

*** 
calypso / ernst jandl 

ich was not yet
in brasilien
nach brasilien
wulld ich laik du go

wer de wimen
arr so ander
so quait ander
denn anderwo

ich was not yet
in brasilien
nach brasilien
wulld ich laik du go

als ich anderschdehn
mange lanquidsch
will ich anderschdehn
auch lanquidsch in rioo

ich was not yet
in brasilien
nach brasilien
wulld ich laik du go

wenn de senden
mi across de meer
wai mi not senden wer
ich wulld laik du go

yes yes de senden
mi across de meer
wer ich was not yet
ich laik du go sehr

ich was not yet
in brasilien
yes nach brasilien
wulld ich laik du go