יום רביעי, 4 במאי 2016


How to read / Avot Yeshurun

How to read that I get letters from home
And home is gon?
How to read that I get letters from home, 
And a soul isn't alive?

How to read that they write me from home,
And the letter is not written?
And the letter is not sent?
How to read that?***איך נקרא / אבות ישורון

איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית 
והבית איננֻ?
איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית 
ואיש לא חי?

איך נקרא שמהבית כותבים לי, 
והמכתב לא נכתב? 
והמכתב לא נשלח?
איך זה נקרא?