יום שלישי, 18 ביולי 2017

אחרי המלחמה  / רייצ׳ל גלווין

לג׳וזף פלום

כשהוא הגיע לחווה, הוא חיטט
בשידות, בארונות, במגירות,
והחבר׳ה שלו גם. היה שם נטוש, 
או כך הוא חשב, והחבר׳ה שלו גם. 

הוא ניסה לדבר עם אנשים בעיירה, והחבר׳ה שלו גם, 
אבל הוא היה היחיד שהיידיש שלו הצליחה 
לצלוח לגרמנית. הם קלעו לכווונתו. 
הוא, בחווה, לקח מצלמה ורובה

אבל החבר׳ה, מי יודע. לגבי הרובה
גם קשה לומר, אבל אחרי המלחמה הוא התחיל
לעסוק בצילום, למה לא, וצילם נשים יפות
שנים. נהיה די טוב בזה, ועוד איזה.   

זכה בפרסים ובלוחות חרוטים, שם אותם במגירה, שכח
את המלחמה, שכח את החבר׳ה, שכח את הנשים, שכח את המגירה.


***


After the War /  Rachel Galvin

For Joseph Flum

When he got to the farmhouse, he rifled through
the cabinets, drawers, and cupboards,
and his buddies did too. The place was abandoned,
or so he thought, and his buddies did too.

He tried to talk to people in town, and his buddies did too,
but he was the only one whose Yiddish made it
across into German. They took his meaning.
He, in the farmhouse, took a camera and a gun,

but his buddies, who knows. About the gun,
it’s also hard to say, but after the war he took up
photography, why not, and shot beautiful women
for years. Got pretty good at it, and how.

Won prizes and engraved plates, put them in a drawer, forgot
the war, forgot his buddies, forgot the women, forgot the drawer.

יום רביעי, 4 במאי 2016


How to read / Avot Yeshurun

How to read that I get letters from home
And home is gon?
How to read that I get letters from home, 
And a soul isn't alive?

How to read that they write me from home,
And the letter is not written?
And the letter is not sent?
How to read that?***איך נקרא / אבות ישורון

איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית 
והבית איננֻ?
איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית 
ואיש לא חי?

איך נקרא שמהבית כותבים לי, 
והמכתב לא נכתב? 
והמכתב לא נשלח?
איך זה נקרא?

יום שישי, 26 בפברואר 2016

New lips / Hezy Leskly

The lips corroding from silence and from speech are trying to hint
that on the other side of the red river we will find (with no particular difficulty) new lips
that sail in the grass, in the afternoon, like a pair of wise ships to the palm of a hand
carrying water and stain. 
Following one word the meaning of which is not important right now — 
— the lips shall abandon
the sinking face and the bitten
objects. Questions and answers that are
questions shall no
longer pass between them:
What is the purpose of the cup placed
by the bronze animal and the book
drawn out of the silence to describe
our crimes with such slight success?
What is the depth of the body that wears and is worn? 
And the river, where is the river?  


***


שפתיים חדשות / חזי לסקלי

השפתיים הנשׁחקות משתיקה ומדיבור מנסות לרמוז
כי מעברו השני של הנהר האדום נמצא (ללא קושי ניכר) שפתיים חדשות
השטות בעשב, אחר הצהריים, כזוג סירות חכמות אל כף-יד
הנושאת מים וכתם. 
לאחר מלה אחת שמשמעותה אינה חשובה כרגע -- 
-- תטֹשנה השפתיים
את הפנים השוקעות והחפצים
הנשוכים. שאלות ותשובות שהן
שאלות לא 
תעבֹרנה עוד ביניהן: 
מהי תכליתה של הכוס המוצבת 
ליד חית־הברונזה והספר
שנמשה מן הדממה כדי לתאר 
את פשָענו בהצלחה כה מועטה?
מהו עֻמקו של הגוף הלובש והנלבש?
והנהר, איפה הנהר?  

יום שישי, 25 בספטמבר 2015

It's still early / Avot Yeshurun

At night there's a few things that I don't
get along with. Among them
that I went to sleep early. And until
the morning light I went early.

I was thinking to cross the city. This rain
we await here in frozen
silence, rises from bottom up slowly
and suddenly. Off the back it pours, and breaks.

It's still early, it's still prefixeptember. The tree
is still green. The turtledove still comes in the evening
from the street clad in secret fire scarlet.
And when she comes to the tree she lifts her skirt.

                                    Maybe
the dove will follow me.
Two eggs in her belly.
Her achievements this summer.

The erection of her tail from branch to branch.
The mystical entry. The secret evanishment.
Hot orchard. Wall of leaves.
Motherland. You can lean with your back.

Soon there will be fall. And the tree
ruffled of leaves. Turtledoves migrate
and nought. Still the fall not
from one day to the next. Yet the Melia azedarach remembers.***

עוד מוקדם / אבות ישורון

בלילה יש כמה דברים שאינני
יכול להסתדר אתם. ביניהם
שהלכתי לישון מוקדם. ועד
אור הבוקר הלכתי מוקדם.

חשבתי לעבור את העיר. הגשם
הזה שמצפים לו בארץ בדממה
קפואה, קם מלמטה למעלה לאט
ופתאום. מהגב נשפך, ונשבר.

עוד מוקדם, עוד תחילית ספטמבר. העץ
עוד ירוק. יונת הבר עוד באה בערב
מהרחוב מלובשת אדמדם אש חשאית.
ובבואה אל העץ מרימה את החצאית.

                                    אולי
תלך היונה אחרי.
שתי ביצים בביטנה.
אלה הישגיה הקיץ.

זקפת זנבה מענף לענף.
הכניסה המיסטית, הנעלמות בחשאי.
בוסתן חם. קיר עלים.
מולדת. אפשר להשען עם הגב.

עוד מעט יהיה שלכת. והעץ
פרוע מעלים. יוני בר נודדות
וָאֵין. עוד השלכת לא
מהיום למחר. אך האזדרכת זוכרת.
יום שישי, 27 במרץ 2015


On Mount Carmel / Esther Raab

Like watermelons in a patch rest
lights in the basin;
Between sea and sky a climbing star;
Dead ships cling
to the oil of the bay; 
And a being-effacing celestial wonder
roars in the silence on faraway peaks, 
from horizon to horizon its echo rolls, 
and my spirit — dust to its wheels,
ascend or descend? 
I have but one thing 
to cry out: 
Come, beloved, 
and frustrate infinite longing — — — 

(1928)


***

על הכרמל  / אסתר ראב

כאבטיחים במקשה ישליו
אורות בשָפל;
בין ים לשמים כוכב מטפס;
אניות מתות תצמדנה
אל שֶמן המפרץ;
ותמהון רקיע מוחק-ישות
ישאג בדממה על רכסים רחוקים, 
מאפק אל אפק יתגלגל הֵדו, 
ורוחי — אבק לגלגיליו, 
עלות או רדת?
רק עוד אחת לי
קרוא בקול: 
בואה, האהוב, 
והכזב געגועי אין-סוף — — —  

יום שני, 15 בדצמבר 2014

Mother tongue / שפת אם

מתנה לאמא שלי, שהקנתה לי, בין היתר הרב, את האהבה לשירה, ליום הולדתה השבעים. בשבילי, היא תמיד הדוברת בשיר הזה, האהוב עלי בשירי רחל, ותמיד דוברת אלי. בוקר אור, אמא. 

A present for my mother, who gave me, among many other things, my love of poetry, for her seventieth birthday. For me, she is always the speaker in this poem, my favorite by Rachel, and always speaking to me. 

Edward Hopper, Rooms by the Sea (1951)

Miniature Joys / Rachel 

Miniature joys, small lizard-tails of delight:
The sea, of a sudden, emerging between urban walls,
The glass in the window at sunset glistening bright --
A blessing in all!

A blessing in all, and all has a comforting ring,
In all are mysterious signs, and all is inclined
To weave lovely corals of words in a rhyme on its string,
As fancy will find.


שְׂשׂוֹנוֹת זְעִירִים / רחל

שְׂשׂוֹנוֹת זְעִירִים, שְׂמָחוֹת כִּזְנַב-לְטָאָה:
הַיָּם לְפִתְאֹם בֵּין שְׁנֵי בִּנְיָנִים בַּכְּרָךְ,
זְכוּכִית הַחַלּוֹן נוֹצֶצֶת בְּשֶׁמֶשׁ שׁוֹקְעָה –
הַכֹּל מְבֹרָךְ!

הַכֹּל מְבֹרָךְ, לַכֹּל נְגִינַת נֶחָמוֹת,
בַּכֹּל רְמָזִים טְמִירִים, וְהַכֹּל יִסְכֹּן
לַחֲרֹז עַל חוּטָיו אַלְמֻגֵּי הַמִּלִּים הַנָּאווֹת.
כְּיַד הַדִּמְיוֹן.

יום חמישי, 2 באוקטובר 2014

כמה יפה קמל הלילך

לכבוד יום הולדתו של וולאס סטיבנס. 

In celebration of Wallace Stevens' birthday.

Romare Bearden - Carolina Morning (1974)

בקרוֹלָיינות / וולאס סטיבנס

הלילך קמֵל בקרוליינות.
הפרפרים  כבר מרפרפים מעל לבקתות. 
התינוקות שאך נולדו כבר מפרשים אהבה
בקולותיהן של אמהות. 

אם נצחית, 
כיצד זה פטמותיך הקרושות בארס 
נוטפות הפעם דבש?

עץ האורן ממתיק את גופי
האיריס הלבן מייפה אותי. 

In the Carolinas / Wallace Stevens

The lilacs wither in the Carolinas. 
Already the butterflies flutter above the cabins. 
Already the new-born children interpret love
In the voices of mothers. 

Timeless mother, 
How is it that your aspic nipples
For once vent honey?

The pine tree sweetens my body
The white iris beautifies me.